bgbg
swoosh

Verantwoorde consumptie

Ontdek hier onze Global Smart Drinking Goals.

Onze eerste verantwoordelijkheid ten opzichte van onze consumenten bestaat erin te verzekeren dat onze producten van de hoogste kwaliteit zijn. Als leider in de bierindustrie moeten we echter erkennen dat we bijkomende verantwoordelijkheden hebben om de consument ertoe te bewegen op een verantwoorde wijze van onze producten te genieten.

De grote meerderheid van de consumenten geniet op een verantwoorde wijze van bier, maar we moeten erkennen dat alcoholmisbruik problemen kan veroorzaken. Als prominent brouwer doen we ons best om te verzekeren dat we onbetamelijk gedrag niet aanmoedigen of goedpraten. We hebben ook een aantal programma’s lopen die de consument er actief toe beweegt om op een verantwoorde wijze te genieten van onze producten.

Jupiler en de Pro League lanceren samen de Don't Drink & Drive-preventiecampagne. Voetbalspelers uit de eerste klasse voetbalclubs figureren in de spot, die de aandacht moet vestigen op verkeersveiligheid en alcoholconsumptie. Meer info op de Facebookpagina van Jupiler en op www.jupiler.be.

 

Family Talk

Samen met een panel van autoriteiten en experts inzake onderwijs, gezinstherapie en de behandeling van alcoholgerelateerde problemen  ontwikkelden we het Family Talk-programma, om alcoholconsumptie door minderjarigen te voorkomen. Uitgaande van het feit dat ouders een grote invloed hebben op de beslissingen van jongeren op vlak van  alcoholconsumptie, stimuleert het programma open en eerlijke communicatie tussen ouders en jongeren over dit belangrijke onderwerp. 

Meer informatie over het Family Talk-programma is hier te vinden.

Respect16

We verlenen sinds de start onze volledige steun aan de Respect16-campagne, die bierverkoop aan jongeren onder de wettelijke minimumleeftijd voor alcoholconsumptie helpt voorkomen. We werken hiervoor samen met festivalorganisatoren en horecaverantwoordelijken in diverse steden.
 

BOB

Sinds jaren ondersteunen we de succesvolle BOB-campagne, samen met de Unie van de Belgische Brouwers, het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid en Assuralia, de Belgische beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.
 

Anheuser-Busch InBev © 2017